คณะกรรมการบริหาร 执行委员会 Board of Directors
นายประสาร ศรีศุภชัยยา
Prasarn Srisuppachaiya
ประธานกรรมการบริหาร
Managing Director
นางสาวไพบูรณ์ ศรีศุภชัยยา
Paiboon Srisuppachaiya
ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี
Financial Controller
นายสมชัย ศรีศุภชัยยา
Somchai Srisuppachaiya
ผู้จัดการฝ่ายเครื่องจักรกล
Maintenance Manager
นายมงคล เปาอิน
Mongkol Powin
ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย
Legal Advisor
นายจิตต์จำนงค์ วิชัยกุล
Jirjumnong Vichaikul
ที่ปรึกษาฝ่ายก่อสร้าง
Consrtuction Advisor
นายสงวน ศรีศุภชัยยา
Sanguan Srisuppachaiya
ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
Plant Manager
นายกำพล อิงควระ
Kampol Ingkavara
ผู้จัดการโครงการ
Office Engineer