รับก่อสร้างสนามกอล์ฟ 设计和建造的高尔夫球场 Design and built golf courses

งานออกแบบสนามกอล์ฟ

ด้วยทีมงานออกแบบสนามกอล์ฟที่มีชื่อเสียง และมากด้วยประสบการณ์ บริษัทฯ พร้อมให้คำปรึกษา ออกแบบ สนามกอล์ฟ มาตรฐาน TPC-USGA เพื่อการแข่งขันระดับ CHAMPIONSHIP GOLF COURSE

GOLF COURSE DESIGN

With our disciplined professional team of architect and engineer. We can assure you of guaranteed satisfaction.
Professional consultant and design, all practice code as to TPC-USGA standand for professional championship golf course.

高尔夫球场设计

与一队有经验的著名高尔夫球场设计师。我们提 供咨询,高尔夫球场设计TPC-USGA标准, 为了 championship golf course 比赛。

   
 

งานก่อสร้างสนามกอล์ฟ

ด้วยประสบการณ์ งานก่อสร้างสนามกอล์ฟมากกว่า 30 สนาม บริษัทฯ สร้างทีมงานที่มีความชานาญเป็นพิเศษ และ พัฒนาบุคลากร ให้มีขีดความสามารถเทียบระดับสากล

ด้วยประสบการณ์ ร่วมสร้างสรรค์ ผลงานกับผู้ออกแบบทั้ง ในประเทศไทยและนานาชาติ เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย แอฟริกาใต้ เป็นต้น

GOLF COURSE CONSTRUCTION

As well-known professional contractor for golf courses construction over 30 recognize courses

Our professional architect and engineer, with good practice, experienced, cooperate among well known international designer e.q. U.S.A / JAPAN / AUSTRALIA / SOUTH AFRICA etc; make possible to create state of the art on every golf courses.

高尔夫球场建设

随着高尔夫球场建设超过30多年的经验,我们已经建 立了一支具有特殊丏长。开发人事和发展能力 可以和国际标 准上相比。以及曾经跟 美国,日本,澳大利亚 和 非洲 的设 计师合作。