รับงานโยธาภาครัฐและเอกชน 公共部门和私营公司建造 Civil engineer work for government sector and private

งานระบบสาธารณปูโภค

การก่อสร้างงานโยธาทุกชนิด โดยเฉพาะ งานระบบ สาธารณูปโภค ทั้งภาครัฐ และเอกชน จัดได้ว่า จำเป็นต้องใช้ วิศวกรรมศาสตร์และศิลปะ ซึ่งมีความละเอียดอยู่ในเนื้องานด้วย แนวความคิดที่ว่า งานก่อสร้างจะต้องได้ คุณภาพ มีความ ปลอดภัย แข็งแรง อีกทั้งอายุการใช้งานยาวนาน สวยงามและ ประหยัด ทั้งหมดจะเป็นผลงานคุณภาพของเรา

INFRASTRUCTURE

Construction of infrastructure is one of our expertises. We emphasize on the quality, safety, and strength, in addition to long life, neatness and resonable cost.

公共部门和私营公司建造

所有民用建筑基础设施工程这是一个需要工程与艺 术该 ,我们的工作将质量。稳定 安全,美观,常见使 用 以及节约。

   

งานเขื่อนและคลองส่งน้ำ

งานขุดตัดดินในพื้นที่ดินแข็ง เพื่อสร้างเขื่อน ฝาย หรือ ระบบ ชลประทาน เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไป ว่าการก่อสร้างให้ได้ตามรูปแบบตามที่กำหนด จำเป็นต้องใช้ทีมงานวิศวกรประสิทธิภาพของเครื่องจักรกล รวมทั้งประสบการณ์อันยาวนาน ผลงานจึงออกมาเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปของผู้ออกแบบ และ หรือ ผู้ควบคุมงาน

IRRIGATION SYSTEM FOR ALL WATER RESOURCES

Hard stone - mixed soil grading for construction of dams, weirs or irrigation system requires an experienced team of engineers and high efficiency of heavy equipment machines. our long experience in this field is well recognized and ratified.

水坝,运河

挖掘工程修建大坝已知到的是觃定的形式的结构需要一个 强有经历的工程团队, 机器性能。它的工作原理证明才可接 受的。