บริษัท ส.พลังทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จากัด
S.POWER TRANSPORT (THAILAND) COMPANY LIMITED.

  • บริการขนส่งวัสดุภายใน / ภายนอกโครงการ
  • บริการขนส่ง เครื่องจักรกล
  • ให้เช่าเครื่องจักร รายวัน / รายเดือน
  • Logistic Service / Transportation for all kind of material
    inside or outside construction project.
  • Transportation service for all heavy equipment
  • Rental heavy equipment service per day / per month

สนใจติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2285-4334-7 Contact Us : Tel 0-2285-4334-7
E-mail : sp@spower.co.th Line ID : s.power2